Interleaving experiment at Netflix

2022/07/23


 • Netflix มี ranking algorithm หลากหลายตัว และแต่ละตัวถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน
  • Top Picks - เรียงตามความชอบส่วนบุคคล
  • Trending Now - ใช้ความ popular เข้ามาคิดด้วย

interleave-experiment-netflix

 • เพื่อที่จะวัดผลว่า ranking algorithm แบบไหนสำเร็จ ก็ต้องทำ A/B testing แล้ววัดด้วย metrics ที่สำคัญ
  • จำนวนชั่วโมงที่ลูกค้า stream video
  • month-to-month subscription retention
 • การจะวัดผล metrics ข้างต้น ต้องใช้ sample size ขนาดใหญ่ และ ระยะเวลาที่นาน (> months)
 • เค้าเลยต้องหาวิธีการวัดผลแบบใหม่ ซึ่งเสนอว่าให้ทำเป็น 2 stages
  • 1 - Pruning - ใช้เพื่อคัดไอเดียที่น่าสนใจ และคาดว่าจะสำเร็จออกมาจากหลายสิบไอเดีย
  • 2 - Traditional A/B testing - ใช้เทียบเพื่อวัดผลทีละคู่ interleave-experiment-netflix-two-stage-abtest
 • ในบทความนี้จะพูดถึงส่วน stage 1 - Pruning
  • เพื่อจะทำ pruning จะต้องมีคุณสมบัติสองอย่าง
   • Highly sensitive กับ ranking algorithm - ใช้ sample size น้อย, วัดผลได้เร็ว
   • ของที่ได้มาจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานได้ดีใน stage 2
  • นำเสนอวิธีการ interleaving (Chapelle et al.)
   • ทำให้สามารถวัดผล stage แรกในระดับหลักวัน
 • Interleaving
  • ยกตัวอย่างสมมติว่ามีการทดลองนึง ต้องการวัดว่า Coke กับ Pepsi อะไรดีกว่า
   • Traditional approaches
    • แบ่งผู้เข้าร่วมทดสอบแบบสุ่ม อย่างละครึ่ง
     • 50% ได้ Coke อย่างเดียว
     • 50% ได้ Pepsi อย่างเดียว
     • ตอนจบการทดลองก็วัดดูว่า กลุ่มไหน consume soda มากกว่ากัน
    • วิธีแบบนี้มันมีความไม่แน่นอนบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ แต่กลุ่มการทดลองไม่มากพอ
     • คนแต่ละคน มีพฤติกรรมการกินน้ำ soda ที่ต่างกัน ตั้งแต่ไม่ค่อยกินเลย จนถึง กินอย่างหนักหน่วง
     • ในคนที่กินหนัก ๆ อาจจะเป็นคนจำนวนน้อยๆ ที่กินเป็นส่วนใหญ่ของการกินทั้งหมด
     • ซึ่งทำให้ความ imbalance เล็กน้อย อาจจะส่งผลถึงการสรุปผลที่ผิดพลาดได้
   • Interleaving
    • แทนที่จะแบ่งผู้ร่วมทดสอบเป็น 50:50
    • เราจะให้ผู้ทดสอบเป็นคนเลือกเอง ว่าจะ consume coke หรือ pepsi (โดยที่ไม่มี brand, label บอก)
    • แล้วตอนจบการทดลองเราก็จะวัดว่า cole หรือ pepsi ที่ถูกกินมากกว่ากัน ในระดับของ ผู้ทดสอบแต่ละคน
    • ทำให้เราลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดจาก imbalance ของพฤติกรรมการบริโภค soda ไปได้ interleave-experiment-netflix-abtest-and-interleaving
 • Interleaving at netflix
  • นำมาใช้โดยที่ แต่ละลูกค้าที่ตรง interleaving experiment แต่ละคน
  • จะเห็น algorithm พร้อมกัน 2 ตัว แต่จะแสดงสลับกัน
  • แล้วทำการวัดว่าในลูกค้าแต่ละคน streaming hours ของ algorithm ไหนเยอะกว่ากัน (เทียบแบบ relative)
  • สิ่งที่ต้องคำนึงคือ position biased, เราจะต้อง make sure ว่า algorithm ทั้งสองตัว ถูกโชว์ในตำแหน่งเดียวกัน เท่าๆ กัน interleave-experiment-netflix-sample-at-netflix
 • Interleaving senstivity
  • Netflix ลอง simulate ดู ผลพบว่า interleaving ใช้ผู้เข้าร่วมทดสอบ น้อยมาก (<100x) เพื่อที่จะมีความมั่นใจมากพอ (95% power) ที่จะบอกว่า algorithm นี้ดี interleave-experiment-netflix-sensitivity
 • interleaving success
  • Netflix ลองดู correlation เทียบกับการทด A/B testing ธรรมดาก็พบว่า ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกัน นั่นคือ ตัวที่มี stream hours สูงจาก interleaving ก็ มักจะมี stream hours สูงใน A/B testing ธรรมดาด้วย interleave-experiment-netflix-correlation
 • Limitations
  • เนื่องจากมันเป็นการวัดระดับบุคคล และเป็นการทดลองสั้นๆ จึงไม่สามารถสรุปผลพวก metrics ระยะยาวได้
  • Challenges ของ engineering ที่จะตั้งสร้างระบบการทดลองนี้ขึ้นมา

Reference

#ab-testing #interleaved-experiment